Fundacja Współpracy Międzynarodowej (FWM) została założona w 1990 roku.

Celem fundacji jest przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie i promocję działań, które rozwijają umiejętności i kompetencje poszczególnych osób jak i potencjał kulturotwórczy rozmaitych środowisk.


FWM również sama podejmuje różne inicjatywy promujące takie wartości jak rodzina, przedsiębiorczość, pomoc innym oraz społeczne zaangażowanie młodzieży. Liczymy na to, iż dzięki efektowi synergii pozwolą one uczestnikom projektów w pełni wykorzystać ich umiejętności i potencjał w służbie jednostkom i całemu społeczeństwu.

 

Strony w Joomla :: SOLmedia.pl 2021